Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen általános szerződési feltétel megjelölésű okirat a honlapon való megjelenés,- illetve a faliújságon történő kifüggesztést követően határozatlan ideig hatályos. Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed az Equinox Fitness & Lifestyle Club személyzetére, illetve érvényes bérlettel rendelkező tagjaira, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a terem szolgáltatásait.

Az Equinox Fitness & Lifestyle fitnesztermet üzemeltető társaság adatai

Flexum Zrt.
Székhely: 1015 Budapest Csalogány u. 6/10 3.em 11.
Képv.: Leskó Imre
Adószám: 10726523-2-41
Elérhetőség mail: fitnesseqx@gmail.com
Elérhetőség telefon: + 36 (30) 613 4631

A szolgáltatások köre

A Equinox Fitness & Lifestyle Club fitneszterem testedzési, valamint kiegészítő rekreációs szolgáltatásokat nyújt vendégei részére 0-24 időben.

A fitneszterem szolgáltatásainak igénybevétele

Napijegy – a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít a kardió-és konditerembe, nyitvatartási időben.
1 havi korlátlan bérlet – a vásárlás napjától számított következő hónap azonos napja előtti napig érvényes, 0-24 nyitvatartásban. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) korlátlan belépésre jogosult a kardió-és konditerembe.
3 havi korlátlan bérlet – a vásárlás napjától számított harmadik hónap azonos napja előtti napig érvényes, 0-24 nyitvatartásban. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) korlátlan belépésre jogosult a kardió-és konditerembe.
Diák / Nyugdíjas havi bérlet – a vásárlás napjától számított következő hónap azonos napja előtti napig érvényes, 0-24 nyitvatartásban. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) korlátlan belépésre jogosult a kardió-és konditerembe
1 havi diák bérlet – úgy használható, mint a havi korlátlan bérlet, csak érvényes diák igazolvány felmutatása mellett vehető igénybe,maximum 20 éves korig.
Éves bérlet a vásárlás napjától kezdve, 365 napig érvényes 0-24 ben-
Zuhanyzó és öltöző használata – az épületben található zuhanyzók és öltözők díjmentesen használhatók. Az öltözőkben található szekrényekhez tartozó kártyát regisztráció és egyszeri 2000 ft díj ellenében adjuk. Törülközőt díjmentesen biztosítunk.

Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
személyi edzők szolgáltatásai
• masszázs
• manuálterápia
• gyógytorna
• csoportos órák
Az aktuális árak a honlapon illettve a helyszínen lévő kioskban olvashatóak.


Fizetés helyszínen minden esetben egy összegben történik készpénautomatában illetve a honlapon kártyával.

Online fizetés

A weboldalon a szolgáltatások kifizetésének teljesítése online módon, bankkártyás fizetéssel lehetséges. A Szolgáltató az online fizetést a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43, a továbbiakban: Barion) rendszerén keresztül biztosítja. A Felhasználóknak a honlapon minden bankkártyás fizetés díjmentes! A Szolgáltató a Felhasználói bankkártya adatokat nem kezeli, azokhoz semmilyen körülmények között nem fér hozzá. A Barion mindenkor hatályos általános szerződési feltételei a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon érhetőek el.

Egyéb rendelkezések

A vendég a fitneszterembe történő belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait és fényképét a szolgáltató rögzítse a bérlet jogos használatának céljából. A szolgáltató vállalja, hogy az adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére azokat nem adja át.
Valamennyi vendég a fitneszterembe történő belépés alkalmával automatikus hozzájárulását adja ahhoz, hogy a stúdiót reklámozó mozgóképi vagy képfelvételen bemutatásra kerüljön. A vendégek egyidejűleg tudomásul veszik, hogy ezen megjelenésért a teremmel szemben semminemű követelést nem támaszthatnak.
A vendég a fitneszterembe történő belépéssel elfogadja a terem házirendjét, és azt köteles betartani.
A fitneszterem mindenkori nyitvatartási ideje a bejárati ajtón, ill. a honlapon kerül kiírásra. A szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitva tartási időt, a vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
A vendég elfogadja, a szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos minden értesítést és hírt e-mail formájában továbbít a vendég részére.

A stúdió megtiltja a belépést, amennyiben:

  • a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll,
  • a személynél bármilyen tiltott szer található, vagy ennek megalapozott gyanúja áll fenn,
  • a vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettséggel rendelkezik.

A szolgáltató területére csak 14. életévét betöltött személy léphet be. Azon személyek, akik mozgásukban korlátozottak, így egyedül átöltözésre, gyakorlatok végrehajtására képtelenek, az edzőterem szolgáltatásait kizárólag kísérővel vehetik igénybe. A stúdió fenntartja magának a jogot, hogy a 14. év alatti személyeknél kísérő felügyeletét írhatja elő.

A vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. A sportolás közben keletkezett balesetért a szolgáltatót felelősség nem terheli.

Amennyiben a vendég a fitneszterem házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi vagy egyéb kárt okoz,  azért teljes mértékben a vendéget terheli az anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevétele megtagadható.

A terembe való belépést irányító forgóvilla kijátszása azonnali családi bérletet von maga után aminek ár 25.000 ft/ fő. Ezt megtagadó személy azonnali kizárását eredményezi, vonja maga után.

Az Equinox Fitness & Lifestyle Club felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért,- és az elektronikus tárgyakért sem.

Az Equinox Fitness & Lifestyle Club üzemeltetője megtilt minden kereskedelmi tevékenységet az épület területén. Tilos továbbá az intézmény egész területén a tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése. A szolgáltató ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az érintett ellen.

A szolgáltató vezetősége fenntartja a jogot, hogy a fitneszterem egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj visszakövetelésére.

Vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben szabályozott mindennemű értesítés akkor tekinthető hatályosnak, ha írásban, ajánlott levélben, e-mailben vagy kézbesítő útján kerül a másik fél utolsóként megadott címére eljuttatásra. Amennyiben a jelen szerződés valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez nem érinti a szerződés egészének érvényességét. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni, hogy jelen szerződésben szabályozott célkitűzéseket teljesítsék.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre. A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik alkalmára kikötik értékhatártól függően a Mosonmagyaróvári Városi Bíróság, kizárólagos illetékességét.

Mosonmagyaróvar, 2022. július 1.